DRAGSPELSSKOLA.SE del 1 & 2


INNEHÅLL del 2

Kapitel 1
Några kompositioner i traditionell stil från olika länder. Muskelträning. Övning för höga toner i
diskanten. Låtar i flera nya tonarter introduceras.
Kapitel 2
Vi spelar i 6/8 takt. En noggrann genomgång med förövningar och låtar i olika genrer.
Kapitel 3
Teori. Här får du veta mer om hur det fungerar med skalor, intervall, ackord. Du får skriva en
enkel andrastämma och ett enkelt komp.
Kapitel 4
Vi utvecklar basen. Du får lära dig spela melodier med mer avancerade basfunktioner. Övningar i att
spela melodislingor i vänster hand. Du får också spela några kända visor där vi utnyttjar basens
möjligheter.
Kapitel 5
Här får du lära dig många nya rytmer i vänsterhanden. Vi spelar tango med olika sorters komp,
rumba, beguine.
Kapitel 6
Kromatisk skala i vänsterhanden. Kromatik i vänsterhanden kan vara lite klurigt. Här lär du dig
skalan och får använda den i flera specialarrangerade och specialkomponerade melodier.
Kapitel 7
Fingerväxling. En teknik för att snyggt spela toner som upprepas efter varandra.
Kapitel 8
Förslag. Detta är små prydnadsnoter som man spelar för att smycka ut musiken. Används flitigt inom
många musikstilar och genrer.
Kapitel 9
Kvinnorna och dragspelet. En kort presentation av några kvinnor som satt avtryck i
dragspelshistorien.
Kapitel 10
Drillar. Detta är en form av utsmyckning av musiken. Vi går igenom några av de vanligaste drillarna
med praktiska övningar och melodier.
Kapitel 11
Glissando. Här får du prova på en teknik där man glider mellan tonerna och skapar en häftig effekt
av detta.
Kapitel 12
Blues och improvisation. Du får spela en enkel bluesmelodi och lära dig hur man kan improvisera
över en bluesskala.
Kapitel 13
Balkanmusik. I Balkanländerna har dragspelet en starkt tradition. Du får lära dig låtar i lite udda
taktarter.
Kapitel 14
Bälgskakning (Bellows shake) är en teknik för att dela tonerna genom att vända bälgen. Här lär du
dig steg för steg att behärska denna teknik.
Kapitel 15
Dragspelets delar i bilder. Här visar vi hur ett dragspel är uppbyggt. Dragspelets delar. Mer om
register, körer och cassotto och om olika knappsystem.
Kapitel 16
Dragspelets gyllene tidsålder. I detta tekniskt utmanande kapitel får du prova på att spela
melodier från några av de gamla dragspelsmästarna.
Kapitel 17
Avslutande apitel. Liten musikordbok. Studieplan, låtregister, bas– och diskantscheman.

 


Åter till Webshop

För beställning använd
formuläret nederst på
sidan "Webshop".

Du kan givetvis också
skicka din beställning med
e-mail eller ringa till oss.

E-mail
info@karlssonsmusik.se

Telefon
0300-545119

Åter till Webshop


   
[huvudmeny]